Besøg af Erica, genindvielse og foredrag

Besøg af center Midtbyen

Sensommertur til Borbjerg Kirke og Borbjerg Mølle Kro

Sommerudflugt

Odd Fellow søsterloge Liljen har fået ny bestyrelse